×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci

Çankaya Üniversitesi’nin yapmış olduğu Kurumsal Dış Değerlendirme talebi üzerine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 18.08.2017 tarih ve 57640 sayılı yazısı ile Üniversitemizi Kurumsal Dış Değerlendirme süreci kapsamına almış ve Prof.Dr. Nigar Demircan Çakar (Başkan), Prof.Dr. Adnan Özcan, Prof. Dr. İlker Usta, Prof. Dr. Ahmet Onay ve Mehmet Nazif Elkatmış’dan oluşan takımı Çankaya Üniversitesi Kurumsal Dış Değerlendirmesini yapmak üzere görevlendirmiştir.

Görevlendirmeyi takiben 03 Ekim 2017 tarihinde Dış Değerlendirme Takımının ön ziyareti, 05-08 Kasım 2017 tarihleri arasında ise dış değerlendirme saha ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Değerlendirme Takımı Dış Değerlendirme sürecinin tüm aşamalarında; ön değerlendirme, kurum ön ziyareti, kurum saha ziyareti ve kurumsal geri bildirim raporu (KGBR) hazırlanması, büyük bir özveri ve titizlikle çalışmıştır.  Bu kapsamda Üniversitenin ne yapmaya çalıştığı, yapmak istediklerini nasıl gerçekleştirdiği, yapmak istediklerini gerçekleştirdiğinden nasıl emin olduğu ve süreçlerini nasıl iyileştirmeyi planladığı değerlendirilmiştir.

2017 Yılında Kurumsal Dış Değerlendirme Programına Dahil Olan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ’nin  Programa İlişkin Görüşleri

Üniversitemizde 2016-2021 yılları için ortaya konulan “Stratejik Plan” ve ardından hazırlanarak sisteme alınan  “Çankaya Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi Klavuzu” ile  yeni bir yönetim yapısı uygulanmaya başlamış ve bu doğrultudaki çalışmaların sonuçları 2016 ve 2017 Kurumsal İç Değerlendirme Raporları ile ortaya konulmuştur. Üniversitemizin Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından  Kurumsal Dış Değerlendirmeye  tabi tutulmasını memnuniyetle karşıladık. Üniversitemizin kalite sürecinde yaptıklarının ve güçlü yanlarının ortaya konulmasının yanısıra henüz tam anlamıyla gerçekleştiremediklerinin de bağımsız ve tarafsız dış değerlendiriciler tarafından değerlendirilerek geri bildirim olarak sunulması bize yol gösterici oldu. Böylece sistem içerisinde hem güçlü yönlerimizi nasıl korumamız, hem de iyileştirilmesi gereken yönlerimizi nasıl geliştireceğimiz konusunda önemli bir geri bildirim almamız sağlanmıştır.

Yükseköğretim Kalite Kurulu değerlendiricilerinden  oluşan Değerlendirme Takımı’na yapıcı önerileri ve iletişim süreçlerinde gösterdikleri nezaket ve anlayış için teşekkür ederiz.

 

Kurumsal İzleme Raporu Süreci ve Değerlendirilmesi

Çankaya Üniversitesindeki gelişim sürecini değerlendirmek amacıyla, Prof. Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKIR(Takım Başkanı), Prof. Dr. Serdal TERZİ(Akademik Değerlendirici), Doç. Dr. İskender PEKER’den(Akademik Değerlendirici) oluşan değerlendirme takımı Kurumsal İzleme Programı çerçevesinde çalışmalarını yürütmüştür.

Kurumun 2017 yılına dair KGBR raporu takım üyeleri tarafından incelenmiş ve bu raporda yer alan güçlü yanların geliştirilmesi, gelişmeye açık yanlardaki iyileştirmelerin izlenmesi amacı güdülmüştür. Ziyaret öncesinde kurumumuz uzaktan eğitim çalışmaları da  takım üyelerince incelenmiştir. 14 Aralık 2020 günü YÖKAK’ın taslak ziyaret planındaki beklentileri de karşılayacak şekilde planlanan saha ziyaretİ, kurumumuz bilişim alt yapıları kullanılarak online olarak gerçekleştirilmiştir. Tüm bu görüşmeler sonucunda Takım üyelerinin iş birliği ile hazırlanan Kurumsal İzleme Raporunda, kurumumuzun gelişimi Değerlendirme Takımı tarafından kanıta dayalı olarak yansıtılmaya çalışılmıştır.

Yükseköğretim Kalite Kurulu değerlendiricilerinden oluşan Değerlendirme Takımı’na yapıcı önerileri ve iletişim süreçlerinde gösterdikleri nezaket ve anlayış için teşekkür ederiz.