Çankaya Üniversitesinin Vizyonu,

  • Dünya standartlarında kaliteli yükseköğretim ve uluslararası yabancı dilde eğitim sağlayan;
  • Uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yapan ve bilgi üreten;
  • Topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan;
  • Bilgi Toplumunun oluşmasında Türkiyemizde öncülük eden;
  • Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan;
  • Vatanını, Milletini ve tüm insanları seven bireyler yetiştiren;
  • Üniversite-Sanayi İşbirliği’ne önem veren;
  • Toplumun her kesiminde saygı duyulan, bir Üniversite olmaktır.