Çankaya Üniversitesinin Misyonu,

 • Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış;
  araştırma ve analitik düşünme yeteneği gelişmiş;
  disiplinlerarası çalışabilme ve araştırma yapabilme becerisine sahip;
  yenilikçi ve yaratıcı;
  Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş;
  çalışma hayatında üretken ve başarılı,
  çevresine önderlik edebilecek yapıda bireyler yetiştiren bir eğitim vermek.
 • İyi yönetişim ilkelerini yönetimde hayata geçirmek;
 • Eğitim ve öğretimde üst düzey kaliteyi korumak ve geliştirmek;
 • Dünya standartlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak;
 • Bilgi üretmeyi, iletmeyi, yaymayı ve kullanmayı iyi bilen gençler yetiştirmek;
 • Üniversite-Sanayi İşbirliği ve teknoloji transferi yoluyla bilgisini sanayi ve toplumla paylaşmak;
 • Dünyanın seçkin üniversiteleri ile işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmektir.