ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

KALİTE KOMİSYON ÜYELERİ

Prof. Dr. Can COĞUN, Rektör
Prof. Dr. H. Selçuk GEÇİM, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ, Rektör Yardımcısı
Öğr. Gör. Dr. Dilhun AYAYDIN, Genel Sekreter V.
Prof. Dr. M. Mete DOĞANAY, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sıtkı Kemal İDER, Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR, Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ, Mimarlık Fakültesi Dekanı (Rektör Yardımcısı Uhdesi)
Prof. Dr. Mehmet YAZICI, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Can COĞUN, Fen Bilimler Enstitüsü Müdürü (Rektör Uhdesi)
Dr. Öğr. Üyesi Bülent ÖZSAÇMACI, Çankaya Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Elvan KEÇELİOĞLU, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. İpek GÜLER, Ortak Dersler Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Dr. Bülent İNAL, Hazırlık Eğitim Birimi Yöneticisi
Prof. Dr. Özlem UZUNDEMİR, Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi A. Uğur ERİŞ, Hukuk Fakültesi Temsilcisi
Prof. Dr. Burak GÜNALP, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. Z. Ezgi KAHRAMAN, Mimarlık Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. Ferda C. ÇETİNKAYA, Mühendislik Fakültesi Temsilcisi
Tankut ASLANTAŞ, Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü
Macit Mesut ÖZMEN, Personel Daire Başkanı
İsmail DİLBAZ, Bütçe ve Mali İşler Daire Başkanı
Özcan YILMAZ, Genel Sekreter Yrd. V. / Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Enzel Ege SARI, Öğrenci Temsilcisi (201612057 Numaralı Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrencisi)

 

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU

Eğitim-Öğretim / Araştırma-Geliştirme / Yönetim Geliştirme Alt Komisyonu Üyeleri

Prof. Dr. Mehmet Nihat SOLAKOĞLU, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölüm Bşk.
Doç. Dr. Hadi Hakan MARAŞ, Mühendislik Fakültesi Dekan Yrd.
Dr. Öğr. Üyesi Erol ÖZÇELİK, Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
Doç. Dr. Cengiz ÖZMEN, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Bşk.
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Tolunay OZANEMRE YAYLA, Hukuk Fakültesi

 

Araştırma Geliştirme

Doç. Dr. İrge ŞENER, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
Doç. Dr. Aslı GÖNCÜ KÖSE, Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Bşk.
Dr. Öğr. Üyesi Gül TOKDEMİR, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 

Yönetim Geliştirme

Öğr. Gör. Burçin TUNA, Ortak Dersler Bölümü Enformatik Bilim Dalı
Öğr. Gör. Deha ÇAMAN, Ortak Dersler Bölümü Enformatik Bilim Dalı
Yöntem ÖSKİPER, Dış İlişkiler ve Erasmus Şube Müdürü