Çankaya Üniversitesinin Ortak ve Temel Değerleri,

 • Disiplinlerarası yaklaşım;
 • Akademik özgürlük;
 • Bilimsel yaklaşım;
 • Öğrenciye destek, sevgi ve anlayış;
 • Topluma hizmet;
 • İyi yönetişim;
 • Katılımcı yönetim;
 • Yaşam boyu eğitim;
 • Çalışmalarda cinsiyet, din, dil, ırk ve milliyet farklılığı gözetmeksizin tüm insanlara eşit yaklaşım;
 • Atatürk Türkiyesinin Cumhuriyet değerlerine bağlılık;
 • Türk Vatanı, Türk Milleti ve tüm insanlık için sevgi;
 • Anadolu ve Türk kültürü ve geleneklerine sevgi ve saygı.